CV

Separatutställningar:
Kungsbacka Konsthall, 2017
KICK, Katrineholm, 2016
Berga Kulturkapell, 2015, 2016
Dansens hus, Stockholm, 2004
Färg och Form, Stockholm, 1995
Galerie Aronowitsch, Stockholm, 1991
Galleri 54, Göteborg 1980
Konstfrämjandet Göteborg, 1979
Grupp Loke, tablåer, Göteborg,1976

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum
Statens Konstråd
Akademiska Sjukhuset Uppsala
Stockholms stad
Göteborgs och Bohusläns landsting
Södermanlands läns landsting

Lärarjobb:
Se min hemsida för mina målarkurser: www.målarkurs.se